FB pixel

A magyar cégek sem bevételeiket sem marketingjüket nem tervezik tudatosan

2021-02-05
Szakmai blog

Az Clientfactory telefonos megkérdezést végzett a budapesti nagykereskedelemmel foglalkozó kis és középvállalkozások körében annak érdekében, hogy felmérje azok marketing és bevétel tervezési szokásait. Az Ügyfélgyár 2004-ben alakult meg azzal a céllal, hogy segítse megbízói bevételeinek folyamatos növekedését. A cégalapítók többéves marketing tanácsadói tapasztalatára támaszkodva több ügyfélhez és érdeklődőhöz jutnak az Ügyfélgyár megbízói.

A telefonos megkérdezés keretében összesen 72 cég válaszolta meg a marketing és bevételtervezéssel kapcsolatos kérdéseket. Többségében nagykereskedelemmel és gyártással foglalkozó vállalatok vezetői válaszoltak az összesen 10 kérdést tartalmazó kérdéssorra. A válaszadó cégek többsége kis- és középvállalkozás kategóriába sorolható (20-50 főt foglalkoztat). 

A legfontosabb eredményeket Marozsák Szabolcs foglalta össze a marketing hiányáról

A felmérés eredményeivel kapcsolatban Marozsák Szabolcs, a Clientfactory bevétel növelési szakértője vonta le a legfontosabb következtetéseket.

 „Azért éreztük fontosnak elvégezni egy ilyen felmérést, mert tapasztalataink azt mutatták, hogy a hozzánk forduló magyar vállalkozások még kevésbé tudatosak a bevétel illetve a pr- marketingtevékenységük tervezése terén. Kíváncsiak voltunk, hogy általánosságban milyen tendenciák jellemzik ezen a területen a kis és középvállalkozásokat.” 

Örömteli, hogy a megkérdezettek 71%-a válaszolta azt, hogy a tavalyi évhez képest nőtt a bevétele a tavalyi évben. Mindössze a válaszadók 18% nyilatkozta azt, hogy csökkent volna a bevétele. 

Marozsák Szabolcs, a Clientfactory szakértője

Azt viszont már csak a válaszadók elenyésző része tudta meghatározni, hogy a bevétel változása minek volt köszönhető. Akinek volt erre vonatkozó információja jellemzően külső körülményt említett, ami erősíti hipotézisünket, vagyis a tervezés hiányát. 

A válaszadók többsége szerint ugyanis a piaci helyzet változása és a kedvezőbb gazdasági körülmények (69%) lehettek a bevétel változását meghatározó külső okok. A válaszadók 42%-a egyáltalán nem tudott belső okot említeni, 30% nyilatkozott úgy, hogy belső átszervezés állhatott a bevétel növekedés hátterében. 

Teljes a káosz marketing hatékonyságát illetően

A marketingtevékenység hatékonyságát a kitöltők 46%-a minősítette változatlannak, és mindössze 38% szerint nőtt a hatékonyságuk. Csupán 6% nyilatkozta azt, hogy nagymértékben tudták növelni a marketing tevékenységüket. A kitöltők 51%-a mondott indokokat a változás okaira. A tudatos tervezés hiányából fakad, hogy a megkérdezettek 49%-a nem tudta meghatározni, hogy ez milyen eszköz használatából ered (vagy nem volt változás), míg 33% szerint a megfelelő marketing, a hatékonyabb munkavégzés és a magasabb költés voltak a változás okai.

„Ezek az eredmények nemcsak arról árulkodnak, hogy a cégek nem tervezik, de arról is, hogy nem mérik a tevékenységük eredményét, ami elengedhetetlenül fontos a tudatos bevétel növekedés szempontjából.” 

Megszokás útján terveznek, ha terveznek egyáltalán

A további válaszokból kiderült, hogy a válaszadók 79%-a végez valamilyen bevételtervezést. Míg 21%-a a válaszadóknak az előző évek alapján, 18%-ukra jellemző, hogy alapos piackutatás és az elérni kívánt cél alapján tervez, további 14% az előző évek eredményeit és a piaci információkat is figyelembe vesz. 21% jelezte válaszában, hogy egyáltalán nem tervezik bevételeik alakulását tudatosan. 

 A kitöltők 1/3-a a pr- marketing tevékenységtől várt eredményeket sem tervezi meg előre, ráadásul 13% tapasztalat, „hagyomány” vagyis megszokás útján tervez. Marketingterv készítés során a válaszadók a saját tapasztalataikon kívül az előző évek eredményei és a piaci felmérések tekinthetők a leggyakoribb módszereknek.

Marozsák Szabolcs szerint azonban ez a szokásokon alapuló tervezés a lehető legrosszabb megoldás a folyamatosan változó marketing területén. A kitöltő cégek 56%-a egyáltalán nem rendelkezik leírt marketing tervvel, 20%-uk tapasztalat, hagyomány és gyakorlat alapján készít tervet, mindössze 19% említett az előző évek bevételeit és a piackutatásokon alapuló tervezést. 

Mindössze 6% említette, hogy szakértő segítséget vesznek igénybe. Elgondolkodtató adat, hogy a megkérdezettek 33%-nak nincs módszere a marketing tervre vonatkozóan.

 Az, hogy a megkérdezett cégek milyen pr- és marketing eszközöket használnak igen vegyes, szerteágazó képet mutat.

”Az elmondható, hogy nem jellemző a tudatosan tervezett, integrált kommunikáció a válaszadó cégek esetében. Minden cég próbálkozik egy-egy eszközzel, de nem egy átgondolt a legújabb trendekhez és céljaik figyelembevételével átgondolt stratégia mentén. Az egyes eszközök hatékonyságmérésének elmaradása miatt pedig nem tudják megítélni marketingtevékenységük eredményét, így nem is várható el a tudatos építkezés."

Ahol a segítség párosul a szakértelemmel

Az Clientfactory küldetése, hogy a bevételek monitorozása és az igények felmérése mellett ügyfelei számára olyan éves marketing és PR tervet készítsen, ami biztosítja a folyamatos és kiegyensúlyozott bevétel növekedést. Azt látjuk a felmérés alapján is, hogy a bevételek és a marketing tervezése továbbra is jelentős hiányosságnak számít a magyar vállalkozásoknál, holott tudatossággal a hatékonyabb működés könnyedén elérhető lenne Marozsák Szabolcs szerint.
Ebben nyújt a Clientfactory szakértő segítséget minden hozzá forduló vállalkozásnak, függetlenül attól, hogy milyen szektorban tevékenykedik a cég. Bármely területen működő vállalkozás esetén képesek beindítani azokat a folyamatokat, ami a stabil és kiszámítható bevétel növekedést biztosítják. 

Töltse ki díjmentes kérdőívünket, segítünk átnézni hogy hogyan tehetné eredményesebbé vállalkozása marketing tevékenységét.