Szállítás a BI-KA erejével
BI-KA logoA magyar magánszemélyek által alapított, 100%-ban magyar tulajdonban lévő, szolnoki székhelyű BI-KALOGISZTIKA immár 16 éves szakmai múltra tekint vissza.Az 1991 végén alakult egykori kis családi vállalkozás napjainkra a régió egyik piacvezető szállítmányozó és logisztikai szolgáltató társaságává fejlődött.

Magasan kvalifikált, lendületes és tapasztalt szállítmányozóink, nemzetközi kapcsolataink, széles szolgáltatási palettánk, illetve kiterjedt és megbízható alvállalkozói törzsünk szavatolják a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő szolgáltatást.

Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvényen az a kitüntetés érte cégünket, hogy 2006 –os gazdasági adatok alapján 2006 Év Vállalkozása lett. Ezt a kiváló eredményt annak is köszönhetjük, hogy célunk a korrekt partnerkapcsolat kiépítésén és megtartásán túl a régióban működő vállalkozások versenyképességének növelése, amelyben az elmúlt években a BI-KA LOGISZTIKA
komoly sikereket ért el a régióban.

Fontos kiemelni, hogy a vállalkozás írott marketing stratégia alapján működik, amely kevés cégnél mondható el ma Magyarországon. A következőkben erről a stratégiáról olvashatunk, ötvözve ezt a
BI-KA LOGISZTIKA bemutatkozó anyagával.

Marketing stratégiánk kidolgozásának fő célja az volt, hogy azonosulni tudjon cégünk, a BI-KA Bt. azon üzleti stratégiájával, hogy a régió piacvezető szállítmányozó-logisztikai szolgáltatójaként elsősorban a régióban található vállalkozások komplex logisztikai igényét szolgáljuk ki. Ezt a törekvést tovább erősítette az a kezdeményezés, hogy vállalkozásunk, a PR és Üzletfejlesztési csoport támogatásával megpróbált egyre több vidéki, több telephellyel rendelkező vállalkozás, régiónkon átmenő áruáramlásaiba is bekapcsolódni.
Fontos volt, hogy mindezt olyan költség hatékony megoldásokkal tegyük, amik által a térségben működő vállalkozások termékeinek, piacra jutási feltételei jelentősen javulnak. Az előbb említett tranzit áruk „bevonásával„ és logisztikai kiszolgálásával tovább növelhettük a régióban található vállalkozások versenyképességét.
Ezeket a feladatokat egy olyan, cégünknél egységes, marketing tevékenységbe foglalt háttérrel lehetséges csak megvalósítani, ahol az egyes folyamatokhoz kapcsolódó részterületek – PR, eladásösztönzés, az értékesítés rész-területe és üzletfejlesztés – külön kis egységenként, mégis több ponton egymáshoz kapcsolódva, egy egész területként, ugyanazon cél mögé beállva működjenek.

Bika kamion

A marketing tevékenységekkel foglalkozó szakirodalmak már évtizedekkel ezelőtt felismerték és lefektették azokat az elveket, melyek alkalmazása számunkra hasznos lehet. Megtudhattuk, hogy nem elegendő az általunk elképzelt vevői igények egyszerű kiszolgálása, hanem folyamatosan, és rendszerezetten széles körű információt kell gyűjtenünk a szolgáltatást igénybe vevők, általuk is felismert és megfogalmazott szükségleteiről.
Tovább lépve, tudjuk azt is, hogy nem elegendő a vevők által megfogalmazott igényeket kielégíteni, hanem szükség van arra, hogy az általuk nem megfogalmazott, úgynevezett látens igényeket is felismerjük, ha úgy tetszik, a vevő helyett gondolkodjunk, olyan szolgáltatásokat kínáljunk a számára, melyekre tulajdonképpen szüksége van, de ezekek gyakorlati módon megfogalmazni nem tudja. Végezetül, – és ez lehet a jövő feladata, és amire a szolgáltatások esetében kevesebb, a fizikai termékek esetében több példát látunk, – szükség lehet egy olyan tevékenységre, ahol a meglévő és kínált szolgáltatások mellett, tevékenységünkkel keresletet gerjesztünk, és ezt a legmagasabb minőségi színvonalon elégítjük ki.
Mindent azonban a maga idejében, hiszen a versenyhelyzet nagysága rákényszerít bennünket az állandó fejlődésre, de a szolgáltatások területén jelen esetben a piac igénye még nem teszi szükségessé ezt a fokozatot, tehát ne lépjünk olyan nagyot, ha nem muszáj. Maradjon meg feladatként a folyamatos marketingkutatás, a piaci információk folyamatos és rendszerezett gyűjtése és feldolgozása, és az arra épülő proaktív értékesítés kialakítása.

A marketing tevékenység – 2004-ben indult, közel egy időben az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer bevezetésével – szinte a nulláról indult: azelőtt az együttműködések bizalmi és szigorúan operatív alapokon nyugodtak. A potenciális vevők legnagyobb százalékban a feliratozott fuvareszközök ponyvájáról, illetve elégedett ügyfelek ajánlásából értesült tevékenységünkről. Ez persze továbbra is két hatékony csatornája az új vevők figyelemfelkeltésének, viszont nagyon kevés ahhoz, hogy megfelelőképpen „elültesse a magot„ az új ügyfelek gondolataiba.
Marketingünk alapvető feladata első körben tehát az volt, hogy beépítse a BI-KÁ-t, mint „gondos szállítmányozót”, a köztudatba. Ehhez először pontosan meg kell határozni azt a piaci szegmenst, amely réteg részére a szolgáltatásunkat a legnagyobb számban értékesíthetjük.
A szállítmányozás, logisztika területére vonatkozó szegmens elsősorban a gyártó, kereskedő, külkereskedő, beszállító cégek. Ezek a piaci szereplők a szolgáltatásunk potenciális vevői, így elsősorban rájuk koncentráltunk.

A következő lépés az adatbázis építés: a potenciális vevőket rendszerbe kell szedni, egységes információkat tartalmazó keretbe foglalni. Mi is így tettünk, a felkutatott potenciális vevőkből építettünk egy folyamatosan bővülő és frissülő adatbázist, olyan adatokat vizsgálva és rögzítve abban, amely a későbbiekben segítségünkre lehet (pl. pénzügyi adatok, fizetőképesség, e-mail cím hírlevél adatbázishoz), illetve olyan felületet hagyni az egyes partnerek mellett, ahová az egyes megkereséseket, kezdeményezéseket, visszajelzéseket rögzíthetjük. Az adatbázisba bekerülő partnereket azonban nem kifejezetten a hagyományos csatornákon keresztül találjuk meg. Hiszen ez egy viszonylag szűk réteg, ezért először meg kell keresni a megfelelő csatornát, és azokat a fórumokat, ahol az új partnerek jelen vannak. Ez azért nagyon fontos, mert ha már tisztában vagyunk azzal, hogy partnerünk mit vásárolt tőlünk, akkor könnyedén kiválaszthatjuk szolgáltatásaink közül a „következő lépést”, a következő olyan – akár kiegészítő – szolgáltatást, mely számára értékesíthető, hiszen ez akár mint látens vevői igény jelen is van.

Az értékesítés a legkevesebb erőfeszítéssel, illetve a legnagyobb megtérüléssel azoknál a meglévő vevőknél valósulhat meg sikeresen, akiket már egy szolgáltatás tekintetében sikerült meghódítani, és olyan addicionális igényük merül fel, melyet szintén képesek vagyunk valamely szolgáltatásunkkal lefedni. A nyugat-európai versenytársaink ezt már jóval előttünk felfedezték és napi gyakorlattá fejlesztették. Mára jellemzővé vált a magyarországi szállítmányozó-logisztikai szolgáltató szakmára is – és egyre többen ismerik fel azt -, hogy versenyképességük nagyban függ attól, képesek e komplex szolgáltatáscsomagot nyújtani partnereiknek. Aki képes rá, és arra törekszik, hogy egy-egy vevőjének a teljes logisztikai igényét lefedje, csak az a vállalkozás tud igazán sikeres partneri viszonyt kiépíteni megbízójával. Természetesen ehhez feltétlen szükséges az, hogy megismerjük, illetve minél pontosabban megismerjük vevőink minden logisztikai igényét.

A hazai és nemzetközi szakirodalom, mely a szolgáltatásokkal, szolgáltatásmarketinggel, marketinglogisztikával foglalkozik, igen előszeretettel tárgyalja a szolgáltatások komplexitásának problémakörét. Gyakorlatilag mind megegyezik abban, hogy minél inkább átfogja a vevői igényeket a nyújtott szolgáltatás, annál inkább kiváltja a vevő megelégedettségét a nyújtott szolgáltatás. Azt már Parasuraman, A – Zeithaml, Valerie A.- Berry, Leonard I. modell óta tudjuk, hogy a különböző minőség megítélési pontok között rések lehetnek, és akkor elégedett fogyasztó, ha az elvárt szolgáltatást felül múlja a kapott szolgáltatás. Hogy ez milyen területen valósul meg, az többféle megoldást tesz lehetővé, de mindenképpen eredményes lehet a komplexitás alkalmazása. Ez azért is kiemelkedő fontosságú tényező, mert ha vizsgáljuk a Kotler-féle termékhagyma modellen keresztül a szolgáltatást, és azon belül is a „termékmagot”, láthatjuk, hogy ott az igény, nem korlátozódik egy-egy fázisra, hanem komplexen, a fogyasztói szükséglet kielégítésére irányulóan jelentkezik.

Ez az igényfelmérés egy kissé hosszadalmas és egyben szakmailag igen alapos felmérést követel meg tőlünk. Minden egyes ügyfelének igényét egyforma mélységig senki nem képes felmérni, de lehet – és kell -arra törekedni, hogy a lehető legtöbb vevői szokást és igényt felmérjük, és ebből értékes információkat nyerjünk ki. Miután az adatbázis, egy kezdeti szinten elkészült, ezzel együtt elkészült, a promóciókhoz szükséges alapunk: meghatároztuk a választ arra a kérdésre, hogy kinek? A másik fontos kérdés a mit? Számunkra is elengedhetetlen lépés volt a szervezeti funkciók letisztítását követően az egyes szolgáltatások körülhatárolása és megfogalmazása. Ezek közül kiválasztottuk a nemzetközi szállítmányozást, azt a szolgáltatást, mely hosszú éveken keresztül a cég fő profilját nyújtotta – és bár szerettük volna tompítani ezt a köztudatban, és terhére beépíteni a másik 7 kiemelt szolgáltatásunkat is, úgy gondoltuk, érdemes lehet innen kezdeni, egy meglévő és bejáratott üzletágból kiindulva felfuttatni a többit. Kevesebb kockázattal járt ezt a taktikát alkalmazni, mint egy még friss üzletágon keresztül ajánlani cégünket.

Bika 2

A cél az lehet, hogy minél közelebb kerüljön a nyújtott szolgáltatás a vevői igényekhez, és ez úgy érhető el, ha ezen ismertek birtokában alakítjuk ki tevékenységünket. Látható a tendencia, hogy minél árnyaltabb, kifinomultabb szolgáltatás-skálával jelentkezünk, annál egyénibb és egyedibb szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Az egyedi szolgáltatáscsomag szerepe fontos, ezzel elérhető a vevőben a fontosság érzése, a kiemelkedő, egyéni problémakezelés megvalósítása.

Nem elegendő azonban megfelelő szolgáltatáscsomagot nyújtani, azt egyénre szabva összeállítani, hanem az így kialakított „termékről” kellő információval is kell rendelkeznie a vevőnek. Ennek megteremtése érdekében szükséges a megfelelő és hatékony kommunikációs tevékenység megszervezése, kialakítása. Elkészítettük az új szolgáltatásaink népszerűsítésére szolgáló promóciós anyagainkat, melyet a kialakított adatbázisban szereplő cégek számára kezdtünk el kiküldeni. Ekkor szembesültünk azzal, hogy a szolgáltatást eladni kívánó marketing, legfőképpen, ha az értékesíteni kívánt szolgáltatás a logisztika, nem olyan kézenfekvően egyszerű dolog, nem igazán alkalmazhatóak a termékek értékesítésénél már bevált trükkök, praktikák és elméletek.

Mivel a BI-KA Bt.-nél ekkor indult ez a kezdeményezés, sok buktatóval és nehézséggel kellett szembe nézni, melyre a gyakorlati alkalmazás világított rá. Természetesen legtöbbet a saját hibáinkból, bakijainkból tanultunk. Ezeket mi egyfajta visszacsatolásnak fogtuk fel, melynek segítségével törekedhettünk arra, hogy a következő lépéseinknél még profibban, még alaposabban, még gondosabban, még magasabb minőségi színvonalon szolgáltathassunk. Ezt nevezhetjük egy tanulási folyamatnak is, melyen, mint a tűzpróbán, nekünk is át kellett esnünk. A potenciális vevőink 70-80%-a állandó partnerekkel dolgozik, többéves kapcsolat fűzi egyes szállítmányozó-logisztikai szolgáltatókhoz, ezért lényegesen nehezebb a dolgunk, mint egy olyan termék esetében, amelynek számtalan helyettesítő terméke létezik a piacon. Például, ha az egyik terméket nem találjuk éppen a bolt polcán, nyugodt szívvel leemeljük egy másik gyártó vagy forgalmazó hasonló termékét, és nem érezzük „veszteségnek” az eredeti áru helyettesítését.

Szembesültünk tehát azzal a ténnyel, hogy a vevőkör kiépítése, nem csak a szolgáltatások megfelelő kialakítását, és az azokhoz tartozó információk kellő helyre való eljuttatását jelenti, hanem szükség van a személyes jelenlétre, a „kapcsolati tőke” megteremtésére. Tevékenységünk középpontjában tehát a biztos és megfelelő potenciállal rendelkező ügyfelek megszerzése állt és ezt elsősorban a személyes kontaktus kialakításával értük el. Szükségesnek láttuk, a már meglévő vevőkörünk mellett a leendő ügyfeleink igényeinek folyamatos mérését, és a vevői kapcsolatok folyamatos ápolását. A marketinggel foglalkozó szakemberek vallják, hogy a jelen, de még inkább a jövő fő üzleti tevékenysége, nem annyira a termékek és szolgáltatások kialakításában, mint inkább a vevői kapcsolatok kiszélesítésében és megfelelő árualappal való megtöltésében teljesedik ki. Bármilyen tevékenységet is végzünk, a legfontosabb tehát az, hogy a velünk kapcsolatban álló vevőink igényeit először is teljes körűen kielégítsük, (komplexitás), másodsorban minél szélesebb, akár eredeti tevékenységi körünktől eltérő termékkínálatunkkal igyekezzünk kihasználni a feltehetően jó és állandóan ápolt vevőkapcsolatunkat.

A konkurenciaharc különösen erős ebben a szakmában, és a marketing tevékenységnek maximálisan támogatnia kell a piaci akvizíciót a versenyképesség fenntartása vagy tovább erősítése érdekében. Természetesen arra is fel kell készülni, hogy számtalanszor ütközhetünk olyan, márkahűséghez hasonlítható, kialakult és mindkét fél részére különösen előnyös kapcsolatrendszerbe, ahová legjobb tudásunk és minőségi színvonalunk ellenére sincs esélyünk azonnal, vagy akár évek elteltével sem „bekerülni”. Az ilyen kudarcélményeken túl kell lépni, hiszen ezek a cégek továbbra is potenciális vevőink maradhatnak, csak átmeneti vagy pillanatnyi „körülmény” miatt nem lehetséges a meghódításuk, például hosszú távú szerződés köti őket.

A logisztikában alkalmazott marketing további „sarkalatos” pontjai a mérhetőség és a megtérülés. Mérések nélkül nem modellezhető az a folyamat, amin belül egyes lépéseket, „kezdeményezéseket” teszünk, egy-egy partner meghódítására és/vagy megtartására. Az egyes lépéseket kronologikusan rögzítjük (természetesen visszacsatolással együtt), hogy láthassuk a munkánk eredményét, az esetlegesen elkövetett hibákat, illetve azt, mely szolgáltatás promóciója képezi a következő lépést.
Ezek a számok adják az alapját az összesítő statisztikáknak is, melyek alapján a kontrolling a marketing tevékenység hatékonyságát ellenőrzi. Innen világosan kimutathatók a különböző trendek, tendenciák, illetve pontosan kiderül, hogy hány promóciós anyag kiküldése szükséges adott mennyiségű árajánlatkéréshez, próbafuvar vagy szerződés eléréséhez. Ez egyrészt tervezhetőséget, másrészt egyfajta visszacsatolást nyújt számunkra. Igényli ugyanakkor a meglévő funkcionális tevékenységek állandó összeegyeztetését, kapcsolatainak megteremtését.

Ez elsősorban a szervezeti felépítés szakmailag megalapozott kialakításával, és annak megfelelő motivációs tényezőkön alapuló működtetésével valósítható meg. Fontos, hogy a szervezet megvalósítása, a vállalkozás céljaival és a tevékenységével összhangban legyen, a különböző funkciók alapján kialakított szervezeti egységek tevékenységükben erősítsék egymást, a szinergia létrejöjjön.

A BI-KA Bt. szervezeti felépítésének racionalizálása, illetve az egyes ok-okozati funkciók összekapcsolása miatt a céghez beérkező árajánlatkéréseket a marketing csoport kezeli: rögzíti, bekéri, elkészíti és végzi az utómunkát. A cél az, hogy a beérkező árajánlatkérések 100 százaléka szerződéssel végződjön.
Ez első hallásra távoli, elérhetetlen célnak tűnhet, de szem előtt kell tartani, hogy ez egy alaposan előkészített, hosszú folyamat, amit a marketingnek kellő hatékonysággal és megalapozottsággal végig kell kísérni. Természetesen rengeteg olyan eset van, ahol ez a lépéssorozat megreked valamely fokon (pl. a próbafuvar vagy az eseti megrendelés fázisában). Ezeknél az eseteknél is törekedni kell azonban arra, hogy erről a fokról mihamarabb a következő fázisba „billentsük” át a kapcsolatot.
Folyamatosan mérni kell azt, hogy a kapcsolatfelvételtől számítva, mely fázisokban, milyen problémák miatt nem alakult ki a végleges üzleti kapcsolat cégünk és leendő partnere között. Ezeket az információkat kiértékelve és összegezve, a kapott eredményeket felhasználva hatékonyabban és eredményesebben dolgozhatunk a jövőben.

BI-KA központ

Nagyon fontosnak tartjuk azt, nem csak a marketing, mint szervezeti egység tekintetében, hogy a vezetés pontosan meghatározza azt, hogy az egyes tevékenységeknek, illetve azok összességének mi a pontos célja. Ha ez a marketing esetében nem érvényesül, akkor nagyon könnyen elvesztheti hatékonyágát, eredeti rendeltetését. Cégünknél marketing feladatok közé tartozik a visszacsatolás gyűjtése is, melynek több fokozata is létezik, közülük egyik a próbaszállítást követő vevői elégedettség mérése.

A próbaszállítást követő kérdőívben is el lehet rejteni néhány olyan, nem konkrétan a szolgáltatásra vonatkozó kérdést, mely részben választ adhat a marketing tevékenység hatékonyságára. Természetesen ekkor – főleg, ha szóban történik – törekedni kell a rövid, tömör, lényegre törő válaszadást segítő kérdésekre.
Természetesen ekkor is van lehetőség arra, hogy olyan információkat gyűjtsünk be, mint például, hogy honnan ismeri a szolgáltatásunkat, mennyire elégedett a honlapunkkal, milyen rendezvény keltené fel az érdeklődését, stb. A visszacsatolás kérése tehát nagyon jól alkalmazható eszköz egyrészt a hatékonyság mérésére, a marketing eszközök alkalmazhatóságára másrészt a szolgáltatásaink minőségének a javítására.

Nagyon fontos eszköze marketingünknek a tájékoztatás, az „információ-bevonás”. Minden jelesebb eseményről, vagy fontosabb változásról, újdonságról rendszeresen tájékoztatjuk partnereinket. Ez egyrészt segít bennünket „benntartani a köztudatban”, másrészt a partnerünk is érzi, mennyire fontos számunkra a véleménye, mennyire nagy hangsúlyt helyezünk a bizalom építésére, illetve segít egyfajta személyes kontaktust elérni, mely segíthet lefektetni egy komoly, hosszú távú, eredményes együttműködés alapjait.

Ezért a folyamatos tájékoztatáson túl fontosnak érezzük, hogy a marketing folyamaton belül személyesen, egy „testre szabott” szolgáltatási csomagot ajánljunk. Az ügyfél valós és általában komplex igényét, valójában csak személyes megjelenéssel tudjuk teljes mélységben felmérni. Ezen megbeszéléseken elhangzott információk felhasználásával lehet a leghatékonyabban támogatni a marketing tevékenységünk eredményességét. Ennek érdekében szükséges volt az, hogy magasan képzett üzletfejlesztési kollégáink, mint területi képviselők, megjelenjenek leendő partnereinknél – vagy már meglévő megbízóinknál – és személyesen tárgyaljanak valós igényekről és szolgáltatásokról.
A kapcsolatfelvétel folyamatosságát és sikerét támogatja az, hogy a „próba időszak” alatt, az üzletfejlesztők a szállítmányozó kollégák bevonásával több munkaértekezletet kezdeményeznek a partner telephelyén. A kezdeti és eseti ügyletek tapasztalatainak felhasználásával, a tanulságok levonásával, illetve az operatív munkatársak személyes megismerkedésének köszönhetően az együttműködési megállapodások kialakítása és véglegesítése már sokkal kevesebb problémával jár.

A személyes jó kontaktus kialakítása szempontjából azonban elengedhetetlen, hogy a különböző szervezeti egységeink között is kellő kommunikáció, tevékenységük között pedig teljes összhang legyen. Meg kell teremteni és szükséges megkövetelni az összhangot, hiszen annál zavaróbb nincs, mint amikor egy vállalkozásból eltérő és akár egymásnak ellentmondó információk jelennek meg a vevőnél. Ez pedig állandó belső kommunikációt, és a kapcsolattartók komoly felelősségét jelenti.

Az egyik legnehezebb feladat egy dinamikusan fejlődő középvállalkozás számára, hogy sikerül-e kialakítani egy olyan pozitív gondolkodást a saját dolgozóiban és ezt követően a vevőiben a cég tevékenységéről, ami más vállalkozásokban nem található meg. E feladat megoldásának lehet az egyik eszköze a tudatosan, megfelelő szakmai ismeretekkel kialakított logisztikai marketing, vagy marketinglogisztikai tevékenység, mely segítheti, illetve megalapozhatja azokat a szolgáltatásokat, melyeket egyre szélesebb spektrumon szükséges kínálni a szolgáltatásokat igénybe vevők felé. Meg kell teremteni az álladó megújulás lehetőségét és kényszerét, hiszen csak így lehet sikeres valaki a piacon. Figyelni kell a piac állandó változásaira, és ezekre rendkívül gyorsan és határozottan reagálni kell, mégpedig úgy, hogy eközben kellő költséghatékonysággal tevékenykedjünk. A változásra való reagálás képességét és készségét állandóvá kell tenni! Ezt nevezhetjük a sikeresség kulcsának, vagy akár marketingszemléletnek is, a lényeg, hogy alkalmazzuk.

Dr. Máté Zoltán főiskolai docens, Szolnoki Főiskola, Kereskedelmi és Marketing Tanszék
Karmazin György cégvezető, BI-KA Bt.

Kapcsolat 

BI-KA LOGISZTIKA
A GONDOS SZÁLLÍTMÁNYOZÓ

5000 Szolnok
Muskátli utca 2/B.

Tel: 56/524-050
Fax: 56/524-040
E-mail: info@bi-ka.hu
www.bi-ka.hu

Legyünk stílusosak!
Casual 1Az eddigiekben megjelent cikkeink elsősorban a marketing elméleti részével foglalkoztak, a hatékonyabb ügyfélkezeléshez és a direktmarketing tevékenység eredményesebbé tételéhez próbáltunk meg tanácsokat adni.

A most következő írás egy kicsit mással foglalkozik, ami azonban legalább olyan fontos az üzleti életben, mint az elméleti tudás, ez pedig a jó megjelenés.

Az üzleti életben mostanság divatos casual stílusról szól Pintér Anikó stylist cikke.

A casual stílus jelentése kényelmes, lezser de nem hanyag öltözködési mód, a formálisabb öltözködés ellentéte.

Korunk ruházatának dinamikusan fejlődő ága, a városi öltözködés része, utcai viseletünk, sportosabb elemeket felhasználó irányzata. Az USA-ban alakult ki, így jellemzőbb alkotói az amerikaiak. (POLO, Ralph Lauren)

Casual 2A casual ma már több mint a hétvégén használt kordnadrág, pamutpóló, jachtcipő. Ez az öltözködési stílus az ember “szabadság” iránti vágyát fejezik ki. A stílus lehet utcai és irodai, business megjelenés is, de mindenképpen ápolt, tiszta és ízléses formában! Alapanyagát tekintve főként pamut, len, és gyapjú anyagokat találunk, de tért hódít a viszkóz, és más szintetikus anyagok is.

Az öltöny inggel, de nyakkendő nélkül viselve a smart casual besorolásnak felel meg, de a legtradicionálisabb cégek kivételével ez ma üzleti megjelenésként elfogadható.

Fontosabb megbeszéléseknél, üzleti ebédeknél és vacsoráknál, prezentációknál persze ajánlatos nyakkendőt is kötni, sokak ezt még mindig elvárják, és a nyakkendő hiányát felelőtlen hozzáállásnak tartják.

A cégen belüli megjelenéskor a nyitott inggallér és a kötött ingpulóver is megfelelő kísérője az öltönynek vagy a zakó-nadrágos összeállításnak. Természetesen amennyiben üzleti partnerünkhöz, vagy leendő ügyfelünkhöz igyekszünk tárgyalni, érdemes kiemelt figyelmet fordítani öltözködésünkre és nyakkendőt viselni a végeredmény sikeressége érdekében.

Casual 3Tulajdonképpen a casual stílusnak a zakó-nadrág kombinációt hívjuk. A zakó ugyanolyan szabású, mint a városi zakó. Csinos kombináció lehet egy szürke színű gyapjúzakó egy sötétszürke színű gyapjú-pólóval és egy klasszikus farmernadrággal. Vagy klasszikus kombinációnak számít a kék zakó, farmernadrág, fehér legombolt gallérú ing és a barna jacht cipő. Bár a felsorolt összeállításokat inkább utcai mint munkahelyi viseletnek ajánlom.

A galléros póló „megálmodója” René Lacoste. Eredetileg saját magának alkotta meg a pamutpiké jersey-bők készült felsőt.Majd Ralph Laurent látva a Lacoste sikerét, megalkotta a sajátját, ma már minden vezető divatcégnek van galléros pólója.

Minden olyan inget, ami nem alkalmi, casual ingnek hívunk. Általában ezek az ingek pamutból, flanelből, twillből, viszkóz pamut keverékből vagy gyapjúból, lenből készülnek. Az egyszínű ingek közül igazán népszerűek a drapp, khaki, közép- és négerbarna, világos és sötétkék, zöld, grafitszürke, fekete (képen) egyaránt népszerűek. A mintás ingek közül kék alapon kockásokat, csíkosakat, valamint a színes kockásokat érdemes megemlíteni. Érdemes megjegyezni, hogy minél harsányabb színű az ing, annál lezserebb.

A casual zakóhoz kétfajta nadrág viselhető. Az egyik a hagyományos szabású farmernadrág, a másik a városi nadrág. A városi nadrágok hajtóka nélküliek, normál bőségránccal készülnek és nagyon kényelmesek. Anyagukat tekintve, pamut, kord, len és vászonnadrágok lehetnek. A casual nadrágot viselhetjük bőrkabáttal, zakóval, lenvászon inggel, de kötött pulcsival is stílusos. Figyeljünk arra, hogy a nadrág soha ne legyen túl bő és hosszú.

 

Casual 4

 

Uraim! Hasznos tanácsnak szánom!
Itt a jó idő, száműzzük ruhatárunkból a rövid ujjú inget, kivéve, ha cserkészfiú-külsőre vágyunk. A rövid ujjú ing nem elegáns!

Néhány kombináció nadrág + ing viseléshez:
– vastag pamut nadrág, flaneling, pamut-, gyapjúpulóver
– vékonyabb nadrág, pamuting, pamutpólók, T-shirt
– kék farmernadrág, pamut vagy lenvászon ing, pamut póló (farmernadrág farmering nem igazán jó párosítás, a farmerhossz úgy jó igazán, ha kicsit inkább rövid, de hosszú soha ne legyen!)
– hagyományos len nadrág, lenvászon ing vagy póló

Pintér Anikó, A-style
www.astyle.hu
pinter.aniko@astyle.hu
telefon: 06.30.325.3219