A hazai műszaki kiskereskedelmi lánc

Vöröskő Kft.

A rendszerváltás után létrehozott, első cégek közé tartozó Vöröskő Kft.-t 1989 februárjában Balatonfüreden alapítottuk. A vállalat első üzlete a helyi nevezetesség után, a Vöröskő nevet kapta. Társaságunk folyamatosan fejlődött: éves forgalmunk négy esztendő alatt milliárdos nagyságúra növekedett, és 1994-től Veszprém megyéből kilépve további megyeszékhelyeken, és középes nagyságú városokban kezdtünk üzleteket nyitni.

Ezalatt az időszak alatt a műszaki szakma gyökeresen megváltozott. Eltűntek a nagykereskedelmi vállalatok, és sok nyugati márka már saját képviseletet alapított Magyarországon. A Vöröskő Kft. még 1994 őszén egy másik műszaki-kereskedelmi vállalkozással összefogva kitalálta és ismertté tette az Elektro Markt nevet, amelyet 1998-ra már 60 üzlet képviselt országszerte.

Ekkor cégünk, még kizárólag Budapesten kívül, vidéken terjeszkedett, de már felvettük a kapcsolatot Európa legnagyobb beszerzési láncait működtető vállalkozásaival.

Euronics áruház

 

Az Euronics Kft.

A magyarországi műszaki piac változásai, a 2000-es évek elejére indokolttá tették, hogy a piac szereplői olyan lehetőségeket keressenek, mely a további fejlődést alapozzák meg. Ezt a lehetőséget, egy nemzetközi beszerzési társuláshoz történő csatlakozásban láttuk meg. Így 2001-ben létrehoztuk közös cégüket az Euronics Kft.-t.

Az elmúlt néhány esztendőben a társulás adta előnyök kihasználása és az áruházlánc hazai bevezetése, pozícióink kialakítása zajlott, miközben mindkét cégünk, a központi hangsúlyt eredeti vállalkozásának fejlesztésére helyezte. A hosszú távú megfontolások és a piaci környezet változásai szükségessé tették, hogy az Euronics céljait, lehetőségeit újragondoljuk és új stratégiai csapásirányokat jelöljünk ki.
A fejlődés utolsó és egyben legjelentősebb állomása a tavalyi esztendő volt, amikor a közös célok és sikerek elérésének érdekében a vállalkozások harmonizációját hajtottuk végre. Ezzel megteremtve a lehetőségét a további fejlődésnek és a magyar piacon elfoglalt meghatározó szerepünk fenntartásának.

Természetesen a megkezdett úton kívánunk tovább haladni, ahol új rövid és hosszabb távú célok és feladatok körvonalazódtak ki.

Euronics boltbelso

Jövőkép nélkül nincsen jelen sem. Tudni kell, hogy mit akarunk elérni, és hogy ahhoz mit kell tennünk. Az Euronics meghatározta a céljait, tudja, hogy milyen területekre fókuszál a közeljövőben, hol erősíti meg a rendszerét, és melyek azok az eszközök, amiket használni fog, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a holnap ma dől el.

Első és legfontosabb célunk a cég növekedésének fenntartása, melyet a belső hatékonyság javításával és az expanzió folytatásával szeretnénk elérni. A hatékonyság növelésének lehetőségét a management további erősítésében és az értékesítés koncentrációjának fokozásában látjuk. A bolthálózat fejlesztése pedig nem pusztán újabb üzletek nyitását jelenti, hanem a jelenlegiek átalakítását is.

Jelenleg Magyarországon az Euronics rendelkezik a legtöbb műszaki kereskedéssel, ennek ellenére további boltok csatasorba állítását tervezzük; expanziós törekvéseink további fontos eleme a budapesti terjeszkedés.

Euronics boltkülső

Kapcsolat

Vöröskő Kft.
8200. Veszprém – Pápai út 36.
Tel.: (88) 591 – 900 • Fax: (88) 327 – 487

www.euronics.hu

90 százalékos pályázatnyerési arány
Brüsszel Center logoA Brüsszel Center Magyar Pályázati Tanácsadó Központ Kft. több, mint egy évtizede működő magáncég.
Küldetésünk, hogy a magyar vállalkozások, cégek számára a lehető legtöbb támogatást elhozzuk Brüsszelből, azért, hogy az a magyar fejlődést szolgálja.

Célunk, hogy ügyfeleink fejlesztései az általunk szerzett támogatások segítségével megvalósuljanak, amik azután a növekedésüket, nyereségességüket fokozza.

Nem célunk pénzt lenyúlni! Nem célunk esélytelen ügyekhez támogatást szerezni, ami azután az ügyfél bukásához vezet! Nem célunk olyan pályázatokat írni, amiket nem nyerünk meg!

Tevékenységünk vége nem egy megírt pályázat. Munkánk eredménye először egy olyan ügyfél, aki az eredeti elvárásainak megfelelő pályázatról nyerési értesítőt kapott, és tudja, hogy a fejlesztési ötletei megvalósításához szükséges támogatást elnyerte.

Nyerés esetén továbbá olyan ügyfél, aki a pályázaton elnyert támogatási pénzösszeghez hozzájutott és a pályázattal kapcsolatos jövőbeli kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tud tenni.

Ezeket a támogatásokat egyáltalán nem könnyű megszerezni. Egyáltalán nem rövid idő, mire hozzájuthatunk.
Egy csomó macera, mire megkapjuk. A végén mégis csak a beruházása negyed, vagy harmadrésze, netán fele visszakerül az Ön cége kasszájába.

Hozzunk el tehát minél több pénzt Brüsszelből, és legyen ez az ön nyeresége!

Referenciáink

Több, mint 700 ügyfél, közel 7 Milliárd Ft elnyert támogatás. 90% feletti nyerési arány 2004-2007 között. Több, mint 20 közvetlen finanszírozású EU projekt az államigazgatásban.

 

Brüsszel Center elnyert pályázatok értéke

 

Az ország minden pontján jelen vannak nyerteseink. Ügyfeleink között kis- és közepes vállalkozás, multinacionális vállalat és önkormányzat egyaránt van.

Elnyert pályázataink az alábbi területeken vannak:

  • Gépvásárlás
  • Telephelyfejlesztés
  • Képzés
  • Turisztika
  • Kutatás-fejlesztés
  • Informatikai fejlesztés
  • Mezőgazdasági beruházás
  • Ipari parkok fejlesztése
  • Energetikai beruházások

Azért vagyunk sikeresek, mert szintén elmondjuk, ha nem alkalmas nyerésre egy projekt nem vállalunk el, csak olyan ügyet, amiről meggyőződésünk, hogy nyer. Ha pályázatra alkalmas egy projekt, addig dolgozunk rajta, amíg nyertes nem lesz.

Ügyfeleink mondták

Freyné Szilágyi Krisztina, HM Kht.

Ami fontos volt számunkra, hogy a pályázat által új forrásokhoz jutunk a dolgozóink képzésekor, viszonylag nagy számú dolgozó képzését teszi lehetővé, szakmánként, célcsoportonként meghatározott területeken, tehát lehetőség
van a dolgozókat szakirányuknak, munkaterületüknek megfelelően képezni. Ezáltal segíti az egységes arculat kialakítását.

Lehetőséget ad „csoportkovácsolásra” az országos hálózatunkban. Lehetőség van problémafelvetésre, közös megoldások kidolgozására, a rendszer egységesítésére, tapasztalatok átadására.

Varga László, Európai Utazási Biztosító Zrt.

Pályázni azért érdemes,mert hozzásegít a vállalati,társasági stratégia részterületeinek feszes és következetes
végrehajtásához,ezáltal a vállati kultúra egyik fontos szemléleti tényezőjévé válik.

A Brüsszel Center szakmai Profizmusa,tanácsai és partnersége, a megvalósulás folyamatos nyomonkövetése – az
ötlettől a megvalósulásig – biztos háttere a pályázati célok megvalósításának.

 

Kovács Gáborné, Pénzjegynyomda Zrt.

A Pénzjegynyomda Zrt. 2006. február óta van szakmai kapcsolatban a Brüsszel Center Kft. Magyar Pályázati Tanácsadó Központtal.  Tanácsadó cég magas szakmai hozzáértésével, rugalmas, naprakész ügyfélkapcsolattal segítette a Pénzjegynyomda Zrt. munkáját abban, hogy sikerült egy nyertes HEFOP pályázatot elérnünk.

A Brüsszel Center Kft. Magyar Pályázati Tanácsadó Központ korrekt, megbízható üzleti partner, együttműködésünket sikeresnek értékeljük. Kedvező tapasztalataink alapján a Tanácsadó Központot őszintén ajánlhatjuk partnerként más cégek, intézmények számára is.

 

Kapcsolat

Brüsszel Center – Magyar Pályázati Tanácsadó Központ

1149 Budapest – Mogyoródi út 32.
Tel: (+36) 1 402 4755 •  Fax: (+36) 1 402 4754
info@bcenter.hu • www.brusszelcenter.hu